Dane kontaktowe

Adres mailowy:
Adres strony:
Infolinia:

Adres:

kontakt@pozyczki-koniczynka.pl
www.pozyczki-koniczynka.pl
519 957 362*
*Koszt połączenia według taryfy operatora.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa

Wzór umowy pożyczki

POBIERZ

Informacje o pożyczce

O firmie

Neum Pretium Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. rtm Witolda Pileckiego 63, 02-781 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000523234, NIP: 8992757347, REGON: 022496774, o kapitale zakładowym w wysokości 11.000.000,00 zł

Copyright © Koniczynka