Dane kontaktowe

Adres mailowy:
Adres strony:
Infolinia:

Adres:

kontakt@pozyczki-koniczynka.pl
www.pozyczki-koniczynka.pl
519 957 362*
*Koszt połączenia według taryfy operatora.
ul. Powstańców Śląskich 7a 53-332 Wrocław

Wzór umowy pożyczki

POBIERZ

Informacje o pożyczce

O firmie

Neum Pretium Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523234, NIP: 8992757347, REGON: 022496774, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł

Copyright © Koniczynka